W  tym roku rozpocznie się remont nawierzchni na ul. Kazimierza Sprawiedliwego. Zadanie dofinansowane w kwocie ponad 3 mln zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Miejska ogłosiła przetarg na remont ulicy Kazimierza Sprawiedliwego. Planuje się, iż zadanie zakończone zostanie w sierpniu 2021.

– Zadanie dofinansowane przez Jarosława Obremskiego Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu  Dróg Samorządowych w wysokości 3,2 mln złotych – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

Wartość całego zadania to ponad 6 300 tys. zł.