Jednostka OSP Kotla otrzymała 4 aparaty powietrzne, natomiast do OSP w Chociemyśli gmina planujemy zakupić zestaw sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej dla samochodu gaśniczego.

Jednostki OSP działające na terenie gminy Kotla corocznie są doposażanie w nowy, profesjonalny sprzęt, co wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w gminie i na terenie powiatu głogowskiego. Tym razem dzięki pozyskanej przez Urząd Gminy Kotla dotacji z Powiatu Głogowskiego w wysokości 10 tysięcy złotych udało się doposażyć dwie jednostki OSP.

– Dbamy o to, aby jednostki z naszego terenu posiadały profesjonalny sprzęt, a dzięki środkom z budżetu powiatu głogowskiego mogliśmy zakupić najpotrzebniejsze rzeczy.  Jednostka OSP Kotla otrzymała 4 aparaty powietrzne, natomiast do OSP w Chociemyśli planujemy zakupić zestaw sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej dla samochodu gaśniczego- mówi Wójt Łukasz Horbatowski.