OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym 2021 roku Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim wzbogaci się o wielofunkcyjne boisko sportowe dla dzieci i młodzieży. Gmina uzyskała dotacje na to zadanie.

W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim ma powstać  boisko wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) ze strefami ochronnymi o wymiarach 32,00 x 19,00 m o nawierzchni poliuretanowej EPDM.  Boisko zostanie ogrodzone, wykonane zostanie dojście z kostki brukowej – od szkoły do boiska, zamontowane zostaną również urządzenia małej architektury tj. ławki sportowe widowiskowe, ławki typu parkowego, stojak na rower. Dodatkowo boisko zostanie oświetlone lampami.

– Właśnie otrzymaliśmy informację, że wniosek złożony przez Gminę Żukowice do Ministerstwa Sportu uzyskał dofinansowanie na inwestycję  pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim”  w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020”. Ministerstwo dofinansuje budowę boiska kwotą 234.300,00 zł, co stanowić ma około 33% wartości zadania. – mówi Krzysztof Wołoszyn, wójt Gminy Żukowice.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę blisko 720.000,00 zł. Właśnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację tego zadania w roku 2021. Planowo prace mają rozpocząć się już na wiosnę 2021 roku. Celem inwestycji ma być przede wszystkim podniesienie atrakcyjności i unowocześnienie terenu  szkoły i dostosowanie obiektów do potrzeb mieszkańców gminy. Dzięki nowo wybudowanemu obiektowi młodzież będzie mogła spędzać czas w sposób zdrowy, a jednocześnie bezpieczny na dobrze wyposażonym zewnętrznym obiekcie sportowym. Przyczyni się to do prawidłowego rozwoju i kształtowania nawyków prozdrowotnych u uczniów, a także mieszkańców korzystających z obiektu.