Uczniowie szkół zawodowych jak na razie mogą uczestniczyć z zajęciach praktycznych, które pozwolą im na opanowanie w praktyce zdobytej wiedzy. Nauczyciele coraz lepiej wykorzystują dostępne formy do edukacji zdalnej.

Mijają kolejne dni nauki zdalnej. Uczniowie głogowskich szkół zawodowych zdobywają wiedzę teoretycznie i praktycznie. Jak na razie zajęcia praktyczne nie zostały odwołane. Uczniowie z zachowaniem rygorów, reżimu sanitarnego uczestniczą w zajęciach i swoją wiedzę teoretyczną sprawdzają w praktyce. Każdy z uczniów musi bowiem nabyć umiejętności,  aby z biegiem czasu dojść do perfekcji.

– Korzystamy z różnych dostępnych form prowadząc naukę zdalnie – mówi Danuta Płonek nauczycielka z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie. –W procesie nauczania wykorzystujemy platformę edukacyjną i dostępne technologie informacyjne. Nauczyciele już przetestowali, to co było wcześniej. Uważam, że nauczanie zdalne w obecnym czasie jest dobrą formą. Należy jednak wiedzę dozować powoli, aby uczniowie nie poczuli się zmęczeni. Uczeń nie powinien cały dzień spędzać przed komputerem. Nie ilość ale jakość jest ważna. W procesie kształcenia ważne są także zajęcia praktyczne. Uczniowie z zachowaniem reżimu sanitarnego uczestniczą stacjonarnie w zajęciach. Przestrzegamy wszystkich nałożonych restrykcji.

Jak zapewnia nauczycielka, zdalne nauczanie, czy hybrydowe jest dobrą formą w dobie koronawirusa.  Nauczyciele już wdrożyli się w nowe programy. Uczniowie i nauczyciele twierdza jednak,  że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu.

–  Czekamy na powrót do tradycyjnej formy nauczania – mówi Danuta Płonek.