Środki otrzymane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników i Gminy Żukowice przeznaczone zostaną na remont remizy OSP w Brzegu Głogowskim a OSP w Kłodzie na szafki strażackie.

OSP działające na terenie Gminy Żukowice w ramach  konkursu pn. „Wspieranie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich…” otrzymały dotacje, które przeznacza na doposażenie remizy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Głogowskim realizuje kolejne zadanie w swojej remizie. Trwają właśnie prace remontowe w budynku remizy polegające na wykonaniu wylewki nowej posadzki betonowej na całym obiekcie. Wartość zadania to kwota 27.600 zł. W ostatnim czasie dzięki pracy druhów i pozyskanej dotacji z MSWiA odnowiona została elewacja budynku remizy. Teraz, dzięki kolejnej uzyskanej dotacji w wysokości 10.000 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników oraz dotacji Gminy Żukowice w kwocie 17.600 zł, ruszyły kolejne prace.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie za pozyskane środki zakupi szafki do nowo odremontowanej remizy. W szafkach przechowywane będzie  umundurowanie strażackie. Łączny koszt zakupu szafek to kwota blisko 6000 zł, z czego pozyskane środki to  2968 zł z FSUR oraz dotacja z  Gminy Żukowice w wysokości 3100 zł.

Udział w konkursie pn. „Wspieranie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich…” to nie tylko pozyskane środki finansowe, ale przede wszystkim zdecydowana  poprawa bazy naszych jednostek i to cieszypowiedział Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.