Na najbliższej sesji radnym zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący opłat za odpady komunalne.

Radni, zdalnie, na najbliższej sesji zajmą się między innymi opłatami za odpady komunalne, opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniem wysokości stawki tej opłaty oraz ustaleniem wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek.

Stawka opłaty za odbiór pojemnika lub worka ma wynosić:

1) worek o pojemności 5 litrów–0,75zł;

2) worek o pojemności 10 litrów–1,50zł;

3) worek o pojemności 60 litrów–9,00zł;

4) worek o pojemności 120 litrów–18,00zł;

5) pojemnik o pojemności 5 litrów–0,25zł;

6) pojemnik o pojemności 10 litrów–0,50zł;

7) pojemnik o pojemności 60 litrów–3,00zł;

8) pojemnik o pojemności 120 litrów–6,00zł;

9) pojemnik o pojemności 240 litrów–12,00zł;

10) pojemnik o pojemności 660 litrów–33,00zł;

11) pojemnik o pojemności 770 litrów–38,50zł;

12) pojemnik o pojemności 1100litrów–55,00zł;

13) pojemnik o pojemności 2500litrów–125,00zł

Zgodnie z projektem uchwały, kreślona zostanie także stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotności stawki. Planuje się:

1) worek o pojemności 5 litrów –2,25zł;

2)worek o pojemności 10 litrów–4,50zł;

3) worek o pojemności 60 litrów–27,00zł;

4) worek o pojemności 120 litrów–54,00zł;

5) pojemnik o pojemności 5 litrów–0,75zł

6) pojemnik o pojemności 10 litrów–1,50zł;

7) pojemnik o pojemności 60 litrów–9,00zł;

8) pojemnik o pojemności 120 litrów–18,00zł;

9) pojemnik o pojemności 240 litrów–36,00zł;

10) pojemnik o pojemności 660 litrów–99,00zł;

11) pojemnik o pojemności 770 litrów–115,50zł;

12) pojemnik o pojemności 1100 litrów–165,00zł;

13) pojemnik o pojemności 2500 litrów–375,00zł.

12 listopada dowiemy się jaką decyzje podejmą radni. Nowe uregulowania zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here