Gmina Kotla pozyskała ponad 1 milion 300 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla”. Środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Klubu Seniora oraz organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, szkolenie dla opiekunów faktycznych, a także utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Celem projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla” jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych. W ramach projektu finansowane będzie m.in. funkcjonowanie Klubu Senior+, który rozpoczął swoją działalność w marcu br.

– Od paru lat organizujemy spotkania z okazji dnia seniora i podczas tych spotkań dostrzegliśmy potrzebę utworzenia w naszej Gminie Klubu Seniora – wyjaśnia Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

W pierwszej kolejności gmina sięgnęła po środki rządowe na wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń. Zakres  prac  polegał  na  przystosowaniu części  pomieszczeń  budynku  Gminnego  Ośrodka Zdrowia  w  Kotli pod  względem  techniczno –użytkowym w  celu  funkcjonowania  Klubu Senior+ poprzez m.in. remont i przebudowę poszczególnych pomieszczeń, wymianę okien, drzwi, remont toalet, stworzenie aneksu kuchennego. Klub Seniora został także wyposażony  w  niezbędne  sprzęty  oraz  meble,  tj.  szafy,  kanapy,  stoły, AGDi RTV, wyposażenie kuchni.

W wyniku pandemii COVID-19 obecnie zajęcia w Klubie Seniora w Kotli odbywają się zdalnie. Jak tylko sytuacja pozwoli dzięki realizacji projektu zostanie stworzony szeroki wachlarz wsparcia i zaplanowano m.in. organizację zajęć z rękodzieła, kulinarnych, gimnastyki ogólnorozwojowej, wyjścia do kina czy teatru. Zaplanowano również spotkania ze specjalistami jak kardiolog, diabetolog, psycholog. Ponadto w planie jest również dożywianie w postaci ciepłego posiłku oraz dowozy.

– Dużym problemem dla seniorów jest bariera transportowa, bo nasza gmina jest bardzo rozproszona i składa się z 19 miejscowości, dlatego w ramach projektu zaplanowaliśmy organizację dowozów – dodaje Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Realizacja projektu to nie tylko funkcjonowanie Klubu Seniora to również organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, szkolenia dla opiekunów faktycznych, a także utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego o wspomagającego.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli. Realizację projektu zaplanowano aż do końca lutego 2023 r.