Obwodnica dla miasta Głogowa zlokalizowana zostanie w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 12 na terenie m.in. gmin Żukowice, Jerzmanowa, Głogów i miasta Głogów. Obecnie trwają prace geologiczne. 

O obwodnicy dla miasta Głogowa oraz przeprawie mostowej mówi się od kilkudziesięciu lat. Pojawiła się szansa, że za kilka lat inwestycja powstanie. 22 sierpnia 2018 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Aktualnie w terenie prowadzone są roboty geologiczne. Wykonawca, Transprojekt Gdańsk, analizuje cztery warianty przebiegu trasy Na przełomie roku planowany jest wybór preferowanego wariantu obwodnicy.

Jak się dowiedzieliśmy w GDDKiA we Wrocławiu prace dokumentacyjne są na etapie zaawansowanym, wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Obecnie w terenie trwają prace geologiczne zgodnie z projektem robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej inwestycji. Na przełomie roku 2020/2021 planowane są posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z udziałem lokalnych władz na których zostanie podjęta decyzja Inwestora w zakresie preferowanego wariantu przebiegu obwodnicy Głogowa, który zostanie wskazany we wniosku o uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z planami obwodnica będzie miała długość około  20 km, klasa techniczna drogi  GP, zakładany przekrój  2+1 (przekrój drogi uzależniony od natężenia ruchu), szerokość pasa ruchu 3,5 m, obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu  KR 6

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here