21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. W tym roku w związku z pandemią nie odbędzie się uroczysta gala. Statuetki i dyplomy dotarły do placówek,  a życzenia złożone zostały telefonicznie i e-mailowo. 

Pracownicy socjalni to nie tylko zawód, to misja i codzienne wyzwanie, nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg. Świadomość że dzięki działaniom pracownika socjalnego ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje dużą satysfakcję.

– To nie praca to powołanie. Jest to praca trudna ale dająca dużą satysfakcję. Jest mi niezmiernie miło, że w tak ważnym dniu pamięta się o pracownikach socjalnych i docenia ich zaangażowanie – mówi Karolina Darnikowska z PCPR.

Najważniejszą cechą pracownika socjalnego jest empatia, którą wyraża się poprzez współodczuwanie. Pracownicy socjalni pomagają ludziom niejednokrotnie narażając własne zdrowie.

– W dniu Pracownika Socjalnego, tym wszystkim, którzy poświęcają się dla drugiego człowieka należą się słowa najwyższego uznania. A na co dzień życzę wszystkim pracownikom pomocy społecznej zwykłej ludzkiej życzliwości, która w tym wyjątkowym czasie jest bezcenna – mówi  Krystyna Piasecka – Olejniczak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

– Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących w naszym powiecie. Pracownik socjalny charakteryzuje się niezwykłą empatią, która jest szczególnie ważna przy wspieraniu osób w trudnych życiowych sytuacjach. Dajecie im nadzieję na godne życie i pomagacie dostrzec sens zmagań, z jakimi mają do czynienia w życiu codziennym. Życzę wytrwałości, satysfakcji i  uznania. Niech Państwa praca stanie się prawdziwym spełnieniem i dostarcza wiele uśmiechu i życzliwości  – mówi Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski.

Statuetki wraz z listami gratulacyjnymi zostały dostarczone bezpośrednio do placówek Pomocy Społecznej, a życzenia  złożono telefonicznie i e-mailowo.

– Dziś jest ten moment, by okazać wdzięczność wszystkim, którzy swą cichą i pełną poświęcenia pracę ofiarują drugiemu człowiekowi. Państwa troska i oddanie swym obowiązkom świadczą o wrażliwości na krzywdę innych, są ostoją w trudnej sytuacji życiowej niosąc nadzieję i realną pomoc, za którą dzisiaj serdecznie dziękuję – mówi Jeremi Hołownia Wicestarosta.

W minionych latach święto pracowników socjalnych odbywało się podczas uroczystej gali, na której Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak wraz z Prezydentem Miasta Rafaelem Rokaszewiczem wręczali kwiaty, statuetki i listy gratulacyjne. Podczas uroczystości występowali również zaproszeni artyści. W ubiegłym roku galę uświetniła Krystyna Prońko.