Gmina Żukowice ubiega się o kolejną dotację z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  Gmina ubiega się o 30.000 zł na  zagospodarowanie przestrzeni publicznej – przygotowanie terenu pod plac zabaw i siłownię oraz montaż urządzeń w m. Brzeg Głogowski.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Tym samym Gmina Żukowice po raz kolejny złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – przygotowanie terenu pod plac zabaw i siłownię oraz montaż urządzeń w m. Brzeg Głogowski”.

– Wartość całego projektu to kwota blisko 150.000 zł, a gmina ubiega się o dotację w kwocie 30.000 zł. Po przygotowaniu terenu gmina zamontuje urządzenia rekreacyjne służące rekreacji jak również urządzenia – siłowni zewnętrznych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Realizacja zadania pozwoli na stworzenie miejsca do integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Teren ten będzie służył zarówno młodzieży uczęszczającej do szkoły, jak również wszystkim mieszkańcom gminy – jako teren publiczny – dodaje wójt.

W ubiegłorocznym naborze w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu Gmina Żukowice pozyskała 30.000 zł na realizację zadania pn. „Remont z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie”.