19 marca w godzinach od 8:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w Brzegu Głogowskim nr 9 do 26, 85 do 105, 32, 40, POMPOWNIA i HYDROFORNIA.

Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektro-energetycznej.