Do 17 maja jednostki samorządowe (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, biblioteki itp) oraz organizacje pozarządowe z 11 dolnośląskich gmin,  mogą zgłosić swoje projekty do konkursu grantowego “WzMOCnij swoje otoczenie” prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Do wiosennej tury rekrutacji została zaproszona Gmina Żukowice. 

Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe z 11 dolnośląskich gmin mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. W tym roku nabór prowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej
i jesiennej.  Do wiosennej tury rekrutacji zaproszona została gmina Żukowce. Pierwszy nabór już trwa, pomysły można zgłaszać do 17 maja.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, organizator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”  jest właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Na terenie ok. 140 z nich PSE realizują tegoroczną edycję programu WSO, którego celem jest wsparcie najlepszych lokalnych inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Do wiosennej tury rekrutacji zostali zaproszeni uczestnicy z terenu 11 dolnośląskich gmin: Siekierczyn, Sulików, Bolków, Świerzawa, Lwówek Śląski, Platerówka, Dobromierz, Strzegom, Świdnica, Żukowice.  Pozostałe gminy z Dolnego Śląska z terenów objętych inwestycjami PSE  będą zaproszone do składania wniosku w kolejnych etapach. Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł na realizację projektów wprowadzających  korzystne i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu .Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,  środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejności opisanej w regulaminie programu dostępnym na stronie www.wzmocnijswojeotoczenie.pl. Pierwszych laureatów PSE wyłonią do końca maja, kolejnych w lipcu i październiku. Pierwszy nabór już trwa, a pomysły można zgłaszać do 17 maja.

– Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19 – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. – Dlatego WSO przyspiesza, by z rekordowym wsparciem w wysokości ok, 3,3 mln złotych dotrzeć do jeszcze szerszego grona aktywistów w całym kraju – dodaje.

W zeszłym roku PSE otrzymały w sumie ponad 200 zgłoszeń.  Ponad 100 z nich wybrano do realizacji.

 – Wśród nich były 23 projekty z 18 gmin z województwa dolnośląskiego, które nagrodziliśmy grantami w łącznej kwocie ponad 450 tysięcy złotych – mówi Aleksander Maicher z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Kreatywność lokalnych społeczności zgłaszających wnioski sprawia, że dzięki pomocy PSE udało się wprowadzić zmiany, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata, zgodnie z nazwą programu, wzmacniając atuty okolicy – dodaje Aleksander Maicher.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest realizowany po raz trzeci. W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków, oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.