Jednostki z terenu gminy Kotla są systematycznie  doposażone. Z budżetu gminy za ponad pięć tysięcy złotych zakupiono nowy sprzęt.

Gmina Kotla systematycznie wspiera swoich ochotników. Wspiera finansowo,  doposażą OSP w nowoczesny sprzęt potrzebny w ich codziennej służbie.  Urzędnicy pomagają  przy wypełnianiu wniosków, zakupach, pozyskują środki z różnych źródeł.  

– Aby praca druhów była skuteczna i pozwoliła na uratowanie zdrowia i życia ludzkiego strażacy muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia i akcesoria, dlatego zakupiliśmy i przekazaliśmy dla jednostki OSP Grochowce  zestaw ratownictwa medycznego – mówią urzędnicy. 

Tym razem z gminnych środków zakupiono zestaw PSP- R1, jego koszt to  5 280 złotych. W jego skład wchodzą: plecak z wyposażeniem medycznym, deska ratownicza, zestaw szyn Kramera.