Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zespołów szkół, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, którzy ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 18 lat mogą ubiega się o wejście w skład Młodzieżowej Rady Zatrudnienia. 

Na najbliższej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały dot. zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa. Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zapewnia, że bardzo mu zależy na utworzeniu Młodzieżowej Rady Zatrudnienia.  

– Straciliśmy półtora roku przez pandemię. Wybory do MRMG zaplanowaliśmy na kwiecień 2020 roku, ale już w połowie marca okazało się, że przez covid szkoły zostają zamknięte. Dziś stajemy przed szansą by młodzież mogła działać w ramach swojej Rady. Jeśli radni przyjmą uchwałę i ukaże się ona w Dzienniku Urzędowym w sierpniu, a pandemia nie przeszkodzi, to jest duża szansa, że wybory odbędą się w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego. Bardzo mi na tym zależy, bo wiem, że młodzież nie może się już doczekać – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa. – Co się zmienia? To przede wszystkim zmiany ordynacji wyborczej, organizacja wyborów będzie w gestii samorządów uczniowskich. Obniżyliśmy wiek, w skład MRMG mogą wejść uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali w Głogowie, którzy w dniu wyborów mają co najmniej 13 lat i nie ukończyli 18. Każda szkoła wyłoni jednego członka rady, czyli swojego reprezentanta. Po to uprościliśmy proces wyborczy, by szybko i sprawnie można było w końcu wyłonić Radę, bo młodzież czeka i chce działać – dodaje prezydent Rafael Rokaszewicz.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here