W miejscowości Szczepów zakończyły się prace związane z przebudową drogi wewnętrznej. Na odcinku około 300 m położono nową nawierzchnię.  Gmina na to zadanie pozyskała środki zewnętrzne.

Mieszkańcy Szczepowa nareszcie doczekali się nowej drogi. Na około 300 metrowym odcinku wymieniono nawierzchnię. Utwardzono pobocza oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. Zamontowano takzę oznakowanie pionowe, regulujące zasady bezpiecznego poruszania się po odnowionym odcinku drogi.

– Przebudowa tego fragmentu drogi była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 185 231 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 29 500  zł – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. 

Ponadto pozostała część zadania została sfinansowana z budżetu gminy Żukowice