Myśliwi z Koła Łowieckiego „Cyranka” z Brzegu Głogowskiego odnowili swoją strzelnicę. Wiele prac wykonali sami. Ze strzelnicy, za odpłatnością, mogą korzystać pasjonaci strzelectwa nie tylko z gminy Żukowice.

Członkowie Koła Łowieckiego przez kilka ostatnich miesięcy pracowali  nad odnowieniem strzelnicy.  Większość prac  wykonali własnoręcznie.  Zadbali o właściwe zabezpieczenie terenu, tak aby korzystanie z obiektu było w pełni bezpieczne dla użytkowników oraz osób postronnych.

Na odnowionym obiekcie członkowie Koła Łowieckiego „Cyranka” będą mogli szkolić swoje umiejętności i rozwijać pasję. Myśliwi  udostępnią strzelnicę (odpłatnie) wszystkim osobom chcącym z niej skorzystać w celach rekreacyjnych. W sprawie wynajęcia można kontaktować się z kierownikiem strzelnicy – Markiem Łosinem (tel. 609 458 515) lub z łowczym koła Markiem Walowskim (tel. 605 342 008).

– Na terenie gminy Żukowice nie brakuje ludzi z pasją, których działalność przyczynia się do rozwoju i wzrostu jej potencjału. Z pewnością strzelnica myśliwsko – sportowa przyciągnie wiele osób zainteresowanych ciekawą formą spędzenia czasu – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Na otwarcie odnowionej strzelnicy myśliwi zaprosili władze samorządowe, Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza  i Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna oraz służby mundurowe.