Na dziedzińcu Zamku Książąt Głogowskich, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie przygotowana została wystawa dotycząca polskich symboli narodowych: polskiego godła, hymnu Rzeczypospolitej, barw narodowych.

Ekspozycja o polskich symbolach narodowych przygotowana została przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. Jest jedną z wystaw elementarnych IPN. Jej autorami są: dr Kamila Churska-Wołoszczak i Piotr Wiejak.

Art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
“1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.”
(jest to Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych).

– Na 12 planszach wystawy słowem i obrazem przedstawione zostały polskie symbole narodowe oraz ich historia: godło – od orła piastowskiego po herb Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku, barwy narodowe – biel i czerwień na przestrzeni wieków, hymn – Mazurek Dąbrowskiego oraz inne pieśni narodowe. Ekspozycję kończy plansza poświęcona szacunkowi należnemu hymnowi państwowemu, fladze polskiej i godłu RP – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających od lipca do końca sierpnia 2021 roku. Wstęp na dziedziniec Zamku Książąt Głogowskich jest bezpłatny i możliwy w godzinach pracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, także w poniedziałek oraz wtorek.