Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKi) są stałym elementem naszego otoczenia. Niestety, często wyglądają jak wysypiska śmieci, a przecież nikt nie chce w takim sąsiedztwie mieszkać. To nie tylko kwestia estetyki, ale także kosztów.

– W ostatnim czasie stan porządkowy Osiedlowych PSZOKów uległ znacznemu pogorszeniu – informuje Magda Sitnicka, podinspektor ds. sprawozdań i edukacji ekologicznej w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. – Głównym problemem są podrzucane odpady wielkogabarytowe. Każdy z nas ma bardzo duży wpływ na wygląd Osiedlowych PSZOK. Wystarczy, że zaczniemy stosować się do kilku prostych wskazówek, a utrzymanie punktów w czystości przestanie być problemem – podkreśla.

O czym trzeba pamiętać? Na przykład o tym, żeby zgniatać butelki, puszki i rozcinać kartony przed wrzuceniem do kontenera. W ten sposób zajmują one mniej miejsca i pojemniki nie zapełniają się tak szybko. A jeśli są przepełnione, to wystarczy zadzwonić pod numer 76 847 91 30 – odpady zostaną szybko odebrane.

Kolejna sprawa dotyczy pozostawiania odpadów, nawet jednego worka, obok pojemników. To nic innego, jak zaśmiecanie miejsca publicznego, co traktowane jest jako wykroczenie, a za to można dostać do 500 złotych grzywny. Widząc takie sytuacje należy powiadomić policję lub straż miejską.

– Odpadów nie można pozostawiać obok kontenerów, nawet w przypadku chwilowego przepełnienia. W takiej sytuacji należy skorzystać z innego Osiedlowego PSZOKu – wyjaśnia Magda Sitnicka.

Największym problemem są odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także pozostałości z budowy czy remontów. Te powinny być dostarczone do Centralnego PSZOKu. Dla mieszkańców ZGZM, płacących za gospodarowanie odpadami, jest to bezpłatne. Przypominamy, że Centralny PSZOK znajduje się przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, przy drodze w kierunku Tarnówka. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 12-19, sobota: 10-15. Informacje pod nr tel. 606 276 657 lub 76/847 91 30. Innym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wywóz wielkich gabarytów, jest zorganizowanie takiego transportu wspólnie z sąsiadem lub znajomymi. Wtedy koszty będą mniejsze.

Dodajmy, że na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego jest 528 Osiedlowych PSZOKów.