Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń w konkursie Nagroda POLIN 2021. 30 listopada trafi ona do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Kandydatów do nagrody można zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza do 30 września. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla finalistów konkursu wynosi 60 tysięcy złotych.

Celem konkursu Nagroda POLIN 2021jest promocja postaw i działań zgodnych z misją muzeum. Laureatami nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Nagroda jest przyznawana od 2015 roku.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje pozarządowe, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wypowiedzią  o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

– Nagroda POLIN to wyraz naszego uznania i wdzięczności dla ludzi, którzy utrwalają polsko-żydowskie dziedzictwo, pielęgnują pamięć, odkrywają lokalną historię, a w konsekwencji – szerzą wiedzę o wielokulturowej przeszłości Polski i budują mosty między przeszłością a przyszłością. Dzięki Nagrodzie POLIN chcemy promować godne podziwu postawy, licząc na to, że staną się one inspiracją i impulsem do działania dla innych – mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2021.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim finalistów i laureata konkursu wyłania kapituła. Do 30 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.polin.pl/nagroda. Poza główną nagrodą kapituła konkursu może przyznać wyróżnienia, a dyrektor Muzeum POLIN – Nagrodę Specjalną.

Finał konkursu odbędzie się 30 listopada o godzinie 20:00 na stronie Muzeum POLIN na Facebooku oraz kanale Muzeum POLIN w serwisie YouTube. Podczas wirtualnej uroczystości zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz premierowo zaprezentowane zostaną filmowe reportaże z miejsc, w których na co dzień działają finaliści Nagrody POLIN 2021.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz sylwetki wszystkich dotychczasowych finalistów konkursu znajdują się na stronie www.polin.pl/nagroda.

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Mecenasem konkursu jest Jankilevitsch Foundation. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” i współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Jedną z laureatek tego konkursu jest pracownica głogowskiego muzeum Natalia Bartczak, która od 19 lat jest społeczną opiekunką cmentarza żydowskiego w Wińsku (woj. dolnośląskie).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here