16 października rozegrany zostanie VII edycja turnieju piłki nożnej Orlik 2012 o Nagrodę Burmistrza Polkowic. Za udział w turnieju organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla zawodników zespołów, które zdobyły miejsca od I do III.

VII edycja turnieju piłki nożnej Orlik 2012 o Nagrodę Burmistrza Polkowic rozegrany zostanie 16 października. Celem turnieju jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie sportu wśród młodzieży na terenie gminy Polkowice oraz promocja zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę Polkowice na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”. 5.  Turniej kierowany jest do młodzieży szkolnej (klasy 4-8, roku szkolnego 2021/2020) zamieszkującej gminę Polkowice. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa zespołu odbywa się przy pomocy Karty Zgłoszenia. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej https://bip.polkowice.eu, w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Górna 2, pok. 205 oraz u Animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”. 5. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są w dniach 6 – 13 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Górna 2, pok. 205 oraz u Animatora zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”. Koordynatorem  turnieju jest Michał Zięcina  m.ziecina@ug.polkowice.pl, a animatorem Wojciech Jurak.

Za udział w turnieju organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla zawodników zespołów, które zdobyły miejsca od I do III, przy czym przewiduje się zróżnicowanie nagród dla zawodników pod względem wartościowym i rzeczowym w zależności od miejsca zajętego przez drużynę.