Dyplomy, nagrody, medale dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele spotkali się ze Starostą Głogowskim, członkiem zarządu i prezesem ZNP.  Starosta nauczycielom wręczył nagrody  i dyplomy. Pedagogom z długoletnim stażem pracy Prezydent RP przyznał medale złote, srebrne i brązowe. Nagrody przyznał także Dolnośląski Kurator Oświaty.

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała: Jolanta Zawartka – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

W dowód uznania za całokształt działań na rzecz rozwoju Powiatu Głogowskiego Złoty Herb otrzymali: Zdzisław Czahajda – nauczyciel Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego, Beata Kamińska – nauczyciel-psycholog Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli i Leszek Sieroń – nauczyciel Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego.

W dowód uznania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrodę starosty otrzymało 13. nauczycieli i 5. dyrektorów.

Anna Bernat – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego,  Tomasz Cierniak-nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych Budowlanych, Sylwia Chodor – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, Ewa Czajkowska – nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego, Wojciech Janisio – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Alina Karolczak – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Janusz Kosałka – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Lucyna Musiał – nauczyciel Zespołu Szkół Politechnicznych, Józef Nadolny – nauczyciel Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego, Mariusz Narewicz – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Anna Olczak – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych, Edyta Porosło – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych, Iwona Ptaszyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych, Piotr Rossa – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego, Elżbieta Sawczak – dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych, Beata Sikorska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego, Joanna Szymańska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,  Wioletta Ziemińska – nauczyciel- doradca metodyczny Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Uroczyste wręczenie odznaczeń  przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz nagrody  przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odbędzie się w dniu 19 października 2021r. w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 września 2021r.  o nadaniu odznaczeń (Rej 278/2021) Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Iwona Samołyk – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,  Tadeusz Trociński –  nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała: Anna Wrona – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Maria Żywicka – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Mirosław Chodor  – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, Maciej Suski – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, Małgorzata Wisz – pracownik administracji Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, Bogusława Muszka – pracownik obsługi Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych.

Uroczystość uświetnili swoim występem zespół Magia Folkloru z Grębocic i zespół Przemysława Bielawy.

Magia Folkloru  to grupa dziewcząt tworzących zespół wokalny wraz z instruktorką i nauczycielką oraz pomysłodawczynią Renatą Chrzan,
które śpiewają polskie utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach nadając im nowe brzmienie. Poruszające się również w repertuarze pieśni słowiańskich i ukraińskich.

Robert Mazurkiewicz & Przemysław Bielawa to według krytyków jeden z najciekawiej brzmiących duetów męskich poruszających się w klimatach „Krainy Łagodności”.  Rozpoczynając wspólną muzyczną przygodę stworzyli klimatyczny duet sympatycznych panów w średnim wieku, grających mieszankę muzyki – od poezji śpiewanej, bluesa po bossanovę czy pop ballady.