W Zabielu zakończono przebudowę drogi wewnętrznej o długości około 240 mb.

W ramach inwestycji w m. Zabiele wykonana została nowa nawierzchnia z asfaltu.  Wykonawcą prac była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

– Wartość inwestycji wyniosła 160 295,57 zł i w kwocie 114 960,90 zł została sfinansowana środkami pozyskanymi przez Gminę Kotla z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.