30. uczniów weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych. Gmina Kotla podpisała umowę na realizację tego zadania.

Gmina Kotla po raz kolejny podpisała umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 30 uczniów wróciło na pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkole.

– Uczestników podzielono na dwie grupy ogólnorozwojowe i sportowe.Takie dodatkowe zajęcia ruchowe są bardzo potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dzieciom brakuje ruchu, ich aktywność fizyczna i kondycja wyraźnie spadła po nauce zdalnej. Zajęcia potrwają do końca listopada–– mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.