Jarosław Dudkowiak nadal będzie pełnił funkcję starosty.  Uchwała dot. odwołania ze stanowiska nie doszła do skutku. Zabrakło jednego głosu, aby pożegnał się ze swoim stanowiskiem.

Dzisiejsza sesja była bardzo emocjonująca, jedna z uchwał dotyczyła odwołania Jarosława Dudkowiaka z funkcji Starosty Głogowskiego.  Poza radnymi w sali zasiedli pracownicy starostwa oraz goście zaproszeni, starostowie z kilku powiatów dolnośląskich którzy wspierali głogowskiego starostę .  Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski wchodzi w skład Zarząd Związku Powiatów Polskich.

Radni oraz członkowie zarządu, którzy podpisali się pod wnioskiem  o odwołanie  starosty twierdzą,  iż dalsze sprawowanie funkcji starosty przez Jarosława Dudkowiaka prowadzi do zahamowania rozwoju powiatu, zagraża kondycji finansowej, destabilizuje pracę starostwa i podległych jednostek. 

Przed głosowaniem radni z Prawa i Sprawiedliwości, PO, Wicestarosta Głogowski i członek Zarządu uzasadniali w wystąpieniach swoje stanowisko, stanowisku Klubu  w sprawie odwołania starosty. Mirosław Strzęciwilk zapowiedział, że radni PiS nie wezmą udziału w głosowaniu. Ostatecznie w głosowaniu, na 21 uprawnionych do głosowania, udział wzięło 14 radnych. Za odwołaniem starosty głosowało 12 radnych. W związku z tym, że nie uzyskano 3/5 ustawowego składu rady, głosy 13 radnych,  starosta zachował swoje stanowisko. Zabrakło jednego głosu, aby wniosek radnych o odwołanie starosty doszedł do skutku.

Jarosław Dudkowiak nie krył zadowolenia z faktu, iż nadal będzie pełnił funkcję Starosty Głogowskiego.

– Dziękuję za okazane zaufanie. W tym trudnym czasie, nie daliście się wciągnąć w niezrozumiałe gierki. Zapraszam do współpracy – powiedział  Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski.

Starosta zapytany, o możliwość dalszej współpracy z wicestarostą i członkiem zarządu , którzy współpracę z nim ocenili negatywnie powiedział, że muszą się wziąć do pracy dla dobra mieszkańców powiatu.