Poseł Wojciech Zubowski wystosował w ramach interwencji poselskiej pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu jako inwestora z zapytaniami o możliwe wprowadzenie zmian w dokumentacji, tak aby planowana obwodnica w jak najmniej uciążliwy sposób oddziaływała na miejscowość.

Podczas konsultacji  społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Głogowa według wariantu PN4” poseł Wojciech Zubowski spotkał się z mieszkańcami, którzy  uczestniczą w konsultacjach.

– Zdaniem części mieszkańców przekazany do  konsultacji społecznym projekt odbiega od tego, który był wcześniej omawiany – mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP. –  Ta niewielka zmiana na mapie inwestycji może skutkować znaczną zmianą dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Głogów, którzy mogą znaleźć się znacznie bliżej planowanej obwodnicy, niż było to przestawiane wcześniej, a co za tym idzie znaczniej oddziaływać na ich miejscowość – dodaje poseł.

W celu wyjaśnienia tej sytuacji,  poseł Wojciech Zubowski wystosował w ramach interwencji poselskiej pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu jako inwestora z zapytaniami o możliwe wprowadzenie zmian w dokumentacji, tak aby planowana obwodnica w jak najmniej uciążliwy sposób oddziaływała na miejscowość. Jednocześnie, jak podkreśla poseł Zubowski,chodzi o dobry kompromis zadowalający wszystkich jednak taki, który nie spowoduje opóźnień w wydawaniu decyzji środowiskowej i nie zaburzy terminowości realizacji obwodnicy.

 W piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu pojawiły się zapytania o:  Zainstalowanie na całej długości barier/ekranów ograniczających hałas i rozprzestrzenianie szkodliwych związków powstających przy spalaniu paliw płynnych? Wprowadzenie na całej długości zwartego pasa zieleni składającego się z roślin pnących rozmieszczonych przy ekranach oraz zadrzewień tworzących zwarty, nieprzerwany pas zieleni będących rekompensatą utraconych walorów krajobrazowych?  Zmianę usytuowania zbiorników na wody opadowe, zwiększające ich odległość od linii zabudowań (ze względu na skupiska komarów mieszczące się w takich zbiornikach)?  Dokonanie analizy zmiany warunków hydrogeologicznych w oparciu o faktyczny zasięg rozlewisk w rejonie Serbów, z uwzględnieniem istniejących kierunków odprowadzania wody- wprowadzenie dodatkowych przepustów wodnych i rowów odprowadzających wody powodziowe minimalizujące ryzyko zalania nieruchomości na terenie Serbów?  Wybudowanie kolejnego przejścia dla ludzi przez obwodnicę na wysokości ul. Kościelnej (możliwość przejścia do lasu oraz terenów rekreacyjnych)?  Wprowadzenie korekt przebiegu obwodnicy, które pozwolą na ominięcie od strony północnej Lasu Serbskiego zlokalizowanego na działce nr 670/284 oraz ominięcie rozlewiska przy rowie melioracyjnym RSS-3 Struga Serbska obejmującego działki 81/2 i 283, które w dalszej kolejności zwiększają odległość obwodnicy od linii zabudowań i cmentarza.