169. uczniów otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Projekt Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zakładał zakup sprzętu komputerowego (komputery przenośnie – 139 szt., komputery stacjonarne – 26 szt. oraz tablety – 4 szt.) dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski do naszego urzędu w 2021 r. i przeszły pozytywnie proces weryfikacji.  Sprzęt zakupiono w drodze przetargu od Firmy Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak z Głogowa.

Gmina Kotla pozyskała blisko 408 tysięcy złotych. Dzięki projektowi 169 dzieci będzie miało ułatwioną naukę szkolną – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.