Od 1 lipca pracownicy placówek podległych starostwu: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowe Centrum Administracyjne otrzymają podwyżki.  Podwyżka na etat  około 300 zł brutto. Dyrektorzy placówek zadecydują o kwotach dla poszczególnych pracowników.

Pracownicy jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Głogowie otrzymają podwyżki. Średnio na jeden etat będzie to kwota 300 zł brutto. Dyrektorzy placówek zdecydują jakie kwoty podwyżek otrzymają poszczególni pracownicy. 

– W jednostkach nam podległym place są dosyć niskie, a po podwyższeniu najniższej krajowej wynagrodzenia się spłaszczyły, dlatego też podjęto decyzję o podwyżce dla pracowników – mówi Jeremi Hołownia Wicestarosta Głogowski. – W lipcu na konta pracowników wpłyną większe wynagrodzenia – dodaje wicestarosta.

Na podwyżki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Centrum Administracyjnego powiat z budżetu miesięcznie przekaże około 70 tys. zł.