20 362 926 zł na inwestycje dla powiatu  głogowskiego.  Środki otrzymają gminy: Żukowice, Kotla, Głogów, Jerzmanowa i Powiat Głogowski.

Znamy wyniki wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszające rozwój trafią do jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju.

Do powiatu głogowskiego trafi  20.362 926 zł. Środki otrzymają gminy i starostwo.

– Gmina Głogów otrzymała 1 445 300 zł na modernizację dróg w Ruszowicach i drogi w miejscowościach Borek-Zabornia – mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP.

Gmina otrzyma także środki na budowę szatni i zagospodarowanie terenu w Borku – 1 367 700

Gmina Jerzmanowa otrzyma na infrastrukturę kulturalną  – 4 998 000 zł, infrastrukturę sportowo – rekreacyjną –  1 562 000 zł.

Gmina Kotla:

– modernizacje dróg – 1 899 926

budowa świetlicy w Cebrze – 900 000

Gmina Żukowice:

– budowa infrastruktury społecznej w Szczepowie – 2 050 000,

– infrastruktura drogowa – 750 000

Powiat Głogowski:

– modernizacja drogi powiatowej nr 1016D – 5 390 000