W muzeum prezentacja książki pt. „Z dziejów kapituły kolegiackiej w Głogowie” i  wykład poświęcony archeologicznym odkryciom w kolegiacie.

Publikacja „Z dziejów kapituły kolegiackiej w Głogowie” wydana została wspólnie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Uniwersytet Zielonogórski oraz zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pretekstem do jej powstania były obchody 900-lecia powołania kapituły. W książce można znaleźć niezwykle ciekawe artykuły traktujące o historii zarówno głogowskiej kolegiaty, jak i kapituły. Wśród autorów są także pracownicy MAH. Wydawnictwo ukazało się dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Głogów.

– Prezentacji publikacji będzie towarzyszył wykład. Wygłosi go Zenon Hendel, kierownik Pracowni Archeologicznych Badań Terenowych MAH. Tematem prelekcji będą archeologiczne odkrycia w kolegiacie głogowskiej w latach 1997–2001 – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Spotkanie z historią świątyni i kapituły odbędzie się w środę, 27 lipca o godzinie 16.00.