Pełne uzbrojenie terenu, drogi, chodniki, zatoczki autobusowe . Ponad 12 mln zł, pochłonie nowa inwestycja w miejskiej strefie . Rozwój strefy ma zachęcić kolejnych inwestorów do realizowania w Głogowie swoich przedsięwzięć.

Ruszyło duże i ważna dla rozwoju naszego miasta przedsięwzięcie  w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej. Firmie Ragen z Głogowa przejęła już plac budowy.

– To duże i ważne zadanie. To pełne uzbrojenie terenu, drogi, chodniki, zatoczki autobusowe. Chcemy dać inwestorom jak najlepsze warunki, to obszar już częściowo zainwestowany, bo firma Panattoni buduje tu Park Głogów i pierwsza hala już pracuje, ale na tym nie poprzestajemy, chcemy rozwijać Miejską Strefę Inwestycyjną by kolejni inwestorzy mogli realizować tam swoje przedsięwzięcia – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

W zakres zadania wchodzą: przebudowa drogi gminnej ul. Strefowej wraz z budową drogi gminnej, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, chodników, skrzyżowania, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, budowa stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, kontenerową pompownią wody, kanałem technologicznym, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej.

Koszt to 12.045.984,43 zł, z czego 5 mln pozyskano z programu Polski Ład.
Czas realizacji inwestycji to 14 miesięcy od podpisania umowy.