Od 29 lipca można składać wnioski o wakacje kredytowe, dzięki którym w 2022 i 2023 roku kredytobiorcy mogą nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. W 2022 roku możliwe jest zawieszenie kredytu na 2 miesiące w III oraz na 2 miesiące w IV kwartale. W 2023 roku będzie to 1 miesiąc w każdym z 4 kwartałów.

Podczas konferencji prasowej z udziałem senator Doroty Czudowskiej, posłów Wojciecha Zubowskiego i Ewy Szymańskiej przedstawiono została propozycja rządu dotycząca wakacji kredytowych. Skierowana jest ona do osób, które: wzięły kredyt hipoteczny w polskich złotych na własny cel mieszkaniowy; zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022; kończą okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Wakacje kredytowe to nie jedyne wsparcie dla kredytobiorców. Rząd wprowadził również nowy, korzystniejszy wskaźnik oprocentowania kredytów. Osoby posiadające kredyt mogą korzystać także z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w którym maksymalnie wsparcie wynosi 72 tys. zł, a jego część może zostać umorzona w przypadku terminowych spłat. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów .

 -Szacuje się, że proponowane rozwiązania wesprą ok. 2 mln Polaków mających problemy ze spłatą kredytów z powodu inflacji. Co istotne – podobnego rozwiązania nie wprowadzono, gdy stopy procentowe rzutujące na wysokość kredytowych były na podobnym poziomie w latach 2008 i 2009. Wtedy też nie zdecydowano się na wprowadzenie innych rozwiązań, takich jak obecnie funkcjonująca i mająca działać dłużej tarcza inflacyjna – czyli obniżka podatków i danin, dotyczących zarówno nośników energii i produktów pierwszej potrzeby – mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP.