Zakończono budowę chodnika w m. Nielubia wzdłuż drogi krajowej nr 12 – w kierunku cmentarza. O realizację tego zadania samorząd gminy zabiegał od wielu lat.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w odpowiedzi na wnioski i starania samorządowców, ujęła inwestycję w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych i tym samym przebudowa drogi krajowej 12 w Nielubi została zrealizowana i zakończona.

– Użytkownicy DK 12 w Nielubi mogą w pełni bezpiecznie korzystać z infrastruktury drogowej, a nowo wybudowany chodnik o długości około 400 m naprzeciwko sklepu Dino, w kierunku cmentarza oraz dwa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem całego odcinka, tworzą bezpieczny i komfortowy ciąg komunikacyjny – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Realizacja tego zadania zdecydowanie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwiła dotarcie do pobliskiego boiska, sklepu, cmentarza czy przystanku autobusowego. Całe zadanie sfinansowane zostało ze środków GDDKiA.