OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska oraz turystów odwiedzających ten rejon, w ślad za publikacją informacji Wód Polskich, zwracamy się z prośbą o respektowanie ostrzeżeń i powstrzymanie się od łowienia ryb z rzeki Odry, a także zaniechanie wszelkich kąpieli, bezpośredniego kontaktu z wodą oraz odizolowanie zwierząt od jej koryta.

Do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych, ponadto policjanci i pracownicy WIOŚ stale monitorują stan fizyko-chemiczny wody, każdego dnia pobierane są próbki do badań, jednak ostrożność nakazuje, aby do zakończenia czynności wyjaśniających, powstrzymać się od kontaktu z wodą w Odrze.

Dolnośląscy policjanci wspólnie z wieloma instytucjami zajmują się sprawą zanieczyszczenia Odry. Problem dotyczyć może nie tylko terenu naszego województwa, ale całej długości rzeki. W ślad za publikacjami znajdującymi się na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, dolnośląscy policjanci dołączają się do zamieszczonego apelu: „ zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli. Do czasu wyjaśnienia przyczyn obserwowanego obecnie zjawiska oraz zlokalizowania źródła, za co odpowiadają inne organy i instytucje, nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków.”

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie można śledzić bieżące doniesienia z kraju związane z zamieszczeniem rzeki.