Ratownicy PSP, druhowie OSP oraz podchorążowie i kadeci szkół PSP kolejny dzień prowadzą czynności związane z likwidacją skutków zdarzenia na rzekach Odra i Ner.

Działania ratowników PSP, druhów OSP oraz podchorążowie i kadeci szkół PSP odławiają śnięte ryby, monitorują rzeki i kontrolują rozstawione zapory, które mają 885m długości.

W chwili obecnej na terenie siedmiu województw, tj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego, prowadzone są działania, w które ogółem zaangażowanych jest: 502 strażaków, 58 łodzi PSP/OSP, 7 quadów, 10 zapór i 1 dron.

Strażacy współpracują z Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej, Strażą Rybacką oraz służbami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i samorządowego.

Poza działaniami na terenie naszego kraju, polscy strażacy gotowi są do udzielenia wsparcia w usuwaniu skutków zdarzenia również po niemieckiej stronie rzeki.