Wójt Gminy Żukowice podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Żukowice”. Wartość zadania to kwota blisko 7,5 mln zł.

Inwestycje będą realizowane w  kilku miejscowościach gminy Żukowice, od sierpnia bieżącego roku, a zakończenie prac planuje się w terminie do końca 2023 roku. W ramach umowy zaplanowano wykonanie następujących prac:

„Remont boisk w miejscowościach Bukwica, Zabłocie, Dobrzejowice i  Słone”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Brzeg Głogowski”  – plac bo byłej hydroforni przy szkole oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bukwica, Kłoda i Nielubia”.

Przed nami bardzo dużo inwestycji z uwagi na ogromne środki, które pozyskaliśmy. Rok  2023  myślę że będzie rokiem bardzo intensywnym,  zarówno pod kątem realizacji inwestycji drogowych jak i infrastrukturalnych w zakresie bazy rekreacyjno-sportowej. Wierzę, że wszystkie zrealizujemy zgodnie z założeniem. Bardzo zależało mi na tym, aby w dobie komputerów i telefonów mieszkańcy z Naszej Gminy znaleźli miejsca zachęcające do aktywnego i zdrowego wypoczynku na świeżym powietrzu – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z budżetu gminy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.