Spotkania konsultacyjne i badania ankietowe dotyczące projektu utworzenia połączenia kolejowego Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów. Spotkania konsultacyjne odbędą się Głogowie  24 sierpnia o godz. 17:00 w Hotelu Qubus.

Spotkania konsultacyjne są elementem powstającej dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”

W ramach tego zadania planuje się budowę całkowicie nowej linii kolejowej z Lubina do Polkowic i dalej (w zależności od wariantu) do Grębocic lub Gaworzyc, skąd (z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowych) pociągi dotrą do Głogowa. Elementem prac dokumentacyjnych jest też m.in. analiza zwiększenia przepustowości istniejącej trasy kolejowej z Legnicy do Lubina. W załączeniu znajduje się poglądowa mapa ze wszystkimi rozpatrywanymi dotąd wariantami.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach (początek wszystkich spotkań o godz. 17:00):

22.08 Legnica: Qubus Hotel Legnica, ul. Skarbowa 2.

23.08 Lubin: Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1.

24.08 Głogów: Qubus Hotel Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 1.

25.08 Polkowice: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b.

26.08 Grębocice: Sala wiejska, Stara rzeka 27.

29.08 Gaworzyce: Pałac w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95.

30.08 Jerzmanowa: Świetlica w Jerzmanowej, ul. Obiszowska 4a.

W spotkaniach będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele Zamawiającego (Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu) oraz Wykonawcy dokumentacji (Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.). Niezależnie od spotkań konsultacyjnych, wykonawca przeprowadzi w niedługim czasie badania ankietowe Mieszkańców w celu zidentyfikowania potrzeb związanych z tą inwestycją. Ankiety zostaną udostępnione po zakończeniu ww. spotkań. W przypadku szczegółowych pytań (niezależnie od spotkań konsultacyjnych i ankiet), Wykonawca zaprasza do kontaktu pod adresem: konsultacje.289@infracd.pl

Sierpniowe spotkania konsultacyjne stanowią pierwszy z trzech etapów konsultacji społecznych tego projektu:

Etap I (sierpień 2022): prezentacja głównych założeń projektu, identyfikacja potrzeb społecznych.

Etap II (wstępnie – październik 2022): przedstawienie szczegółowych założeń inwestycyjnych – w ramach wszystkich analizowanych wariantów. II etap służyć też będzie do przedstawienia Mieszkańcom sprawozdania z I etapu konsultacji: podczas spotkań konsultacyjnych w II etapie, Wykonawca przedstawiać będzie Mieszkańcom, w sposób syntetyczny, główne uwagi, jakie pojawiły się w I etapie oraz sposób ich uwzględnienia lub przyczynę nieuwzględnienia.

Etap III (wstępie – lipiec 2023): założenia wariantu rekomendowanego do realizacji.