25 sierpnia w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w godzinach 17.00-20.00 pierwszy etap konsultacji społecznych dot. budowy kolei aglomeracyjnej.

Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki zaprasza mieszkańców zainteresowanych budową kolei aglomeracyjnej na pierwszy etap konsultacji społecznych. Podczas spotkania w budynku Uczelni Jana Wyżykowskiego wykonawca zaprezentuje główne założenia projektu. Mieszkańcy będą mogli też przedstawić swoje potrzeby w tym zakresie i porozmawiać z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, wykonawcy projektu oraz polkowickimi samorządowcami na temat kolejowej przyszłości naszej gminy.

– Serdecznie zapraszam wszystkich polkowiczan na to spotkanie. Wykonawca przygotował kilka wariantów przebiegu linii kolejowych, które teraz nam przedstawi. Także będziemy rozmawiać o konkretach. Nasze marzenia o przywróceniu kolei do Polkowic nabierają realnych kształtów – mówi Łukasz Puźniecki Burmistrz Polkowic.

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu utworzenia połączenia kolejowego Legnica-Lubin- Polkowice-Głogów są zaplanowane we wszystkich zainteresowanych gminach, począwszy od 22 sierpnia, na kiedy przewidziano spotkanie w Legnicy, kończąc 30 sierpnia w Jerzmanowej.

Polkowicka odsłona konsultacji odbędzie się w przyszły czwartek 25 sierpnia w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego, przy ul. Skalników 6b, w saliA407  na trzecim piętrze w godzinach 17.00-20.00.

Sierpniowe spotkania z mieszkańcami stanowią pierwszy z trzech etapów konsultacji społecznych w ramach powstającej dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. Etap drugi zaplanowano wstępnie na październik tego roku. Wówczas wykonawca przedstawi mieszkańcom w sposób syntetyczny główne uwagi, jakie pojawiły się w pierwszym etapie konsultacji oraz sposób ich uwzględnienia lub przyczynę nieuwzględnienia. Omówi też szczegółowe założenia inwestycyjne w ramach wszystkich analizowanych wariantów. Natomiast trzeci etap zaplanowano wstępnie na lipiec 2023, podczas którego mieszkańcom przedstawione zostaną założenia wariantu rekomendowanego do realizacji.

– W ramach tego przedsięwzięcia planuje się budowę całkowicie nowej linii kolejowej z Lubina do Polkowic i dalej, w zależności od wariantu, do Grębocic lub Gaworzyc, skąd, z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowych pociągi dotrą do Głogowa. Elementem prac dokumentacyjnych jest też między innymi analiza zwiększenia przepustowości istniejącej trasy kolejowej z Legnicy do Lubina – informują przedstawiciele firmy Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o, która jest wykonawcą dokumentacji przedprojektowej Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego.

Niezależnie od spotkań konsultacyjnych, wykonawca przeprowadzi w niedługim czasie badania ankietowe mieszkańców w celu zidentyfikowania potrzeb związanych z tą inwestycją. Ankiety zostaną udostępnione po zakończeniu sierpniowych konsultacji.