Zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego od osób fizycznych nie dotyczy wszystkich. Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku.

– Z tego zwolnienia może skorzystać osoba, która dostaje zasiłek macierzyński i ma prawo do tego żeby skorzystać z jednej z wymienionych w przepisach ulg podatkowych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

Ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat

Ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują, co najmniej 4 dzieci;

Ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy;

Ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in., jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie); 

– Żeby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć do nas odpowiednie dokumenty w zależności od tego, do jakiej ulgi ma się prawo – mówi  Iwona Kowalska-Matis.

Dokumenty , które należy złożyć w ZUS : osoby korzystające z ulgi dla młodych – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM)  natomiast osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO)

Podobnie jak w przypadku pozostałych grup, zwolnienie z podatku dochodowego dla zasiłku macierzyńskiego dotyczy przychodów do kwoty 85 528 zł. Uwzględnić należy również kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. Oznacza to, że łącznie, roczne zwolnienie z podatku wynosi 115 528 zł. czyli osoba, która dostaje zasiłek macierzyński zapłaci podatek dochodowy dopiero, gdy przekroczy kwotę 115 tys. zł.