Wykonawca projektu Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego przedstawił mieszkańcom trzy alternatywne trasy linii kolejowej biegnącej przez Polkowice. Bez względu na to, która zostanie wybrana do realizacji, będzie to linia dwutorowa i zelektryfikowana.

Podczas pierwszego etapu konsultacji dot. Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego mieszkańcy zadawali pytania i dzielili się wątpliwościami. Ich zdanie będzie się bardzo liczyło przy ostatecznym wyborze trasy kolejowej. Pierwszy etap konsultacji odbył się w jednej z auli Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Ich zadaniem była prezentacja głównych założeń projektu oraz jak najbardziej szczegółowa identyfikacja potrzeb społecznych w tym zakresie.

– Zdanie mieszkańców na temat tego, jaki finalnie przebieg będzie miała trasa kolei przez Polkowice jest głosem bardzo ważnym i po to te konsultacje zostały zorganizowane – informuje Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – Mamy trzy warianty tej trasy i o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Padały pytania, sugestie i wątpliwości, ale najważniejsze jest to, że w końcu konkretyzują się plany budowy kolei przez Polkowice – dodaje  włodarz Polkowic.

Lina kolejowa, która przebiegnie przez Polkowice, będzie częścią projektu Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, łączącego Legnicę, Lubin, Polkowice i Głogów. We wszystkich tych miastach odbyły się konsultacje społeczne, która podzielono na trzy etapy.

– Za nami jest pierwsza część, która ma zdiagnozować oczekiwania społeczne w tym zakresie. Na każdym takim spotkaniu prezentujemy szczegółowo zarys projektu, odpowiadając na pytania i przyjmując wnioski – mówi przedstawiciel firmy, której Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zleciła wykonanie projektu całej Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. – Jeszcze tej jesieni spotkamy się z mieszkańcami po raz drugi, aby podsumować uwagi, jakie dziś wnosili oraz przedstawić sposób ich wnoszenia do projektu – tłumaczy przedstawiciel wykonawcy.

Ostatnim, trzecim etapem będą konsultacje społeczne, podczas których zostaną przedstawione założenia jednego, wybranego wariantu przebiegu trasy kolejowej przez Polkowice. Mieszkańcom przedstawiono trzy propozycje: jedna biegnie przez teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, druga pokrywa się z przebiegającą przez miasto starą drogą krajową nr 3, a trzecia dzieli torowiskiem osiedle Polanka z resztą miasta. Większości obecnych na spotkaniu mieszkańców skłaniała się ku pierwszej propozycji.

– Oczywiście to mieszkańcy zdecydują, którą trasą pojadą pociągi przez Polkowice. To wybór niełatwy, bo zakłada także budowę stacji przesiadkowej, która ma przecież służyć wszystkim mieszkańcom i każdy powinien mieć do niej łatwy i bezpieczny dostęp – mówi Robert Drobina, radny Rady Miejskiej w Polkowicach. – Ale rozumiem tych, którzy optowali za trasą przez strefę. Myślę, że biorąc pod uwagę sprawnie działającą, bezpłatną komunikację miejską dowożącą pasażerów na i z dworca, ten pomysł jest wart przemyślenia – uważa radny.

Ważną wiadomością przekazaną przez wykonawcę projektu, a zatwierdzoną przez DSDiK, było zapewnienie, że projekt kolei aglomeracyjnej opiera się na dwutorowej, w pełni zelektryfikowanej trasie, którą pociągi pasażerskie mogły by jeździć z prędkością ok. 120 km/h.

Dla pasażerów oznacza to większą w porównaniu z połączeniami jednotorowymi płynność poruszania się składów osobowych i towarowych w obu kierunkach. A dla Polkowic przywrócenie kolei jest wielką szansą na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

– Kolej jest dziś siłą napędową każdej społeczności samorządowej, a wykluczenie kolejowe skazuje w przyszłości jeśli nie na zastój, to na większe trudności w rozwoju. Dlatego z taką determinacją i systematycznością dokładamy w tej kadencji wszelkich starań, aby tę kolejową wizję Polkowic ubierać w realne kształty. Pierwszy krok mamy już za sobą – mówi Burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Niezależnie od konsultacji społecznych wykonawca projektu będzie prowadził badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Polkowice, aby szerzej poznać ich oczekiwania. Zapewnił, że wkrótce dostępna będzie ankieta w formie papierowej (dostępne m.in. w ratuszu i siedzibie starostwa) oraz w formie elektronicznej (jako ankieta internetowa).