W SP nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich  odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego. Ponad 5 tys. uczniów rozpocznie naukę w szkołach podległych miastu.

Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w SP nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich. Razem z uczniami tej placówki w uroczystości wzięli udział samorządowcy, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, służby mundurowe, przedstawiciele zakładów pracy i jednostek działających na terenie miasta. Część artystyczną przygotowali uczniowie placówki.