Wójt Gminy Kotla podpisał umowę na dostawę wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie gminy. 

Zgodnie z zapisami na dostawę wapna nawozowego, którą podpisał Łukasz Horbatowski z  dostawcą rolnicy otrzymają 1397 Mg wapna. Wartość umowy to  ponad 754 tysięcy złotych.

– Wapno otrzymają rolnicy, którzy złożyli wnioski w trakcie prowadzonego naboru przez Urząd Gminy. Wapno otrzyma 125 rolników – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Wapno przekazane zostanie rolnikom z terenu gminy do 25 października 2022 r. przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, Jacka Wołoszyna z Cebra. Zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu Gminy Kotla możliwy jest dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Gminy z KGHM Polska Miedź S.A.