170. osób skorzystało do tej pory z bezpłatnego transportu indywidualnego door-to-door, czyli „od drzwi do drzwi”, w ramach programu realizowanego od września ub.r. w gminie Polkowice. W tym czasie na liczniku odnotowano ponad 130 tysięcy przejechanych kilometrów.

Program dot. bezpłatnego transportu  door-to-door, czyli „od drzwi do drzwi”, został dobrze przyjęty przez mieszkańców gminy, co pokazuje jak bardzo był potrzebny, wypełniając w pewien sposób lukę w komunikacji osób mających problem z samodzielnym przemieszczaniem się. 

– Nie tylko w obrębie Zagłębia Miedziowego, ale także po całym kraju – precyzuje Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – Przystąpienie do programu dającego możliwość korzystania z bezpłatnego dowozu czy to do szpitala, czy do innych placówek okazało się potrzebne. Będziemy to kontynuować w miarę możliwości programowych i finansowych – dodaje burmistrz.  

Realizacją projektu zajmuje się Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Firma zatrudniła sześciu kierowców, zakupiła dwa nowe busy dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

– Mieszkańcy naszej gminy dość często z tego programu korzystają – mówi Tomasz Borkowski, dyrektor ZKM. – Dysponujemy dwoma pojazdami i wysyłamy je tam, gdzie są największe potrzeby. Miesięcznie realizujemy średnio ponad 150 kursów, w których uczestniczy 70-80 osób, a często towarzyszą im też opiekunowie. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy gminy Polkowice, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich albo o kulach, są niewidomi lub mają inne schorzenia ograniczające samodzielne przemieszczanie się w celach związanych z ich „aktywizacją społeczno-zawodową”. Są to, między innymi, wyjazdy na konsultacje medyczne czy do placówek kultury. Za przejazd pasażer nie płaci, podobnie jak opiekun. Nie ma też opłaty za psa asystującego, jeśli taka pomoc jest niezbędna. Poza gminą, kursy obejmowały do tej pory także teren w promieniu 500 km od Polkowic, na terytorium kraju, ale lada dzień dystans ten zostanie skrócony do 350 km, licząc w jedną stronę. – Ze względu na przekraczanie często czasu pracy kierowców – wyjaśnia dyrektor Borkowski.

Z bezpłatnych kursów można korzystać przez cały tydzień, z wyjątkiem dni świątecznych: w dni robocze w godz. od 7 do 23, a w weekendy – od godz. 10 do 23, w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 76 506 56 12 – w dni robocze, w godz. 6-20.

Projekt pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice” realizowany jest do końca września. Na ten cel gmina pozyskała grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości prawie 980 tys. złotych (ok. 822 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała część z budżetu państwa).