Na najbliższej sesji radnym powiatowym zostaną przedłożone projekty uchwał między innymi dot.  odwołania zarządu i skarg na dyrektorkę jednej z placówek oświatowych.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Głogowskiego, 26 października w poniedziałek, radnym przedstawione zostaną projekty uchwał, informacje i sprawozdania. Między innymi:

Projekty uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w zakresie braku udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły i prowadzeniu BIP-u w sposób niezgodny z przepisami.

Projekty uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w zakresie nieodbierania korespondencji poprzez platformę ePUAP.

Projekty uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej biurokratycznego, przewlekłego
i bezczynnego działania Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
w zakresie braku rozpatrzenia wniosku o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości.

Projekt uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Głogowskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego
za I półrocze 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2022

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj