Jednostka OSP Grochowice wzbogaciła się m.in. o ubrania specjalne, buty, rękawice, hełm strażacki, kombinezon na owady, prądownicę wodną, mostek przejazdowy, linkę strażacką ratowniczą oraz sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej.

Zakup nowego wyposażenia dla OSP Grochowice był możliwy dzięki środkom  w kwocie 20 tysięcy złotych pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych ochotnicze straże pożarne na terenie Gminy Kotla są jednostkami pierwszego rzutu, a dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia akcji niezbędne jest posiadanie przez jednostkę odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, jak również środków ochrony indywidualnej– mówi Sebastian Machajek Prezes OSP Grochowice.

Głównym celem projektu jest zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Grochowice – wyjaśnia Artur Szlempo pracownik urzędu, który wspierał jednostkę w pozyskaniu środków.