20-lecia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Siedlisko. Życzenia i gratulacje od władz gminy.

W Siedlisku miał miejsce jubileusz 20-lecia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Siedlisko. Z tej okazji Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski wspólnie  z Przewodniczącą Rady Haliną Przybylską złożyli Zarządowi oraz wszystkim hodowcom życzenia i gratulacje.

.- Jeszcze raz życzę wszystkim hodowcom wielu pogodnych dni, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, a także sukcesów hodowlanych i czołowych wyników oraz tyle powrotów gołębi ile wysłanych gołębi na lot – mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Gołąb jako znak pokoju oraz poszanowania praw człowieka, jest w naszej świadomości symbolem szczególnym