Radni na najbliższej sesji zajmą się stawkami za postój aut w strefie płatnego parkowania. Projekt uchwały zakłada między innymi: postój za pierwsze 15 minut 0,80 zł oraz opłatę za 1 tydzień  40,00 zł.

Radnym na najbliższej sesji przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierani

” … Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:
1. Opłaty jednorazowe podstrefa A i B
1) postój za pierwsze 15 minut 0,80 zł
2) postój za pierwszą godzinę 3,00 zł
3) postój za drugą godzinę 3,30 zł
4) postój za trzecią godzinę 3,50 zł
5) postój za czwartą godzinę i kolejne 3,00 zł
Naliczony czas postoju będzie określony na bilecie w zależności od wniesionej kwoty.
2. Opłaty abonamentowe podstrefa A i B
1) abonament terminowy na okres:
a) 1 tygodnia 40,00 zł
b) 1 miesiąca 150,00 zł
c) 6 miesięcy 750,00 zł
d) 12 miesięcy 1 200,00 zł
2) abonament „P” na okres:
a) 1 miesiąca 100,00 zł
b) 12 miesięcy 800,00 zł
3) abonament mieszkańca na okres:
a) na okres 1 miesiąca 15,00 zł
b) na okres 6 miesięcy 75,00 zł
c) na okres 12 miesięcy 150,00 zł

… Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 ustala się opłatę dodatkową w wysokości:
1. za nieopłacony postój w SPP 75,00 zł
2. za nieopłacony postój w SPP w przypadku opłacenia opłaty dodatkowej w przeciągu 48 godzin od wystawienia wezwania 30,00 zł. …”