Zostało zaledwie sześć dni na wysłanie do ZUS wniosku o 300+. Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy korzystając z aplikacji mZUS.

W ramach programu „Dobry start” tylko na Dolnym Śląsku zostało złożonych 246 tys. wniosków na 337 tys. dzieci. To o 28,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Na konta dolnośląskich rodziców popłynęło 97,2 mln zł. W całej Polsce wpłynęło 3,29 mln wniosków dla 4,5 mln dzieci, na które wypłacony został 1,36 mld zł.

 

Dolny Śląsk Liczba
złożonych
wniosków
Liczba dzieci,
na które
złożono
wnioski
Wypłacona kwota Kraj Liczba
złożonych
wniosków
Liczba dzieci,
na które
złożono
wnioski
Wypłacona kwota
2022 246 555 336 776 97 203 300 2022 3 290 353 4 640 027 1 355 015 325
2021 225 613 308 199 88 744 800 2021 3 115 782 4 408 042 1 281 417 750

ZUS przyznaje świadczenie 300 plus w ramach programu “Dobry start”. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada, wyłącznie elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia a od kilku dni również przez aplikację mZUS.

– W ramach tego programu bez względu na swoje dochody, rodzice mogądostać jednorazowo 300 zł, które można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów czy sprzętów potrzebnych dzieciom do nauki – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wyprawka przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 lat – przypomina rzeczniczka.

Wniosek o wypłatę mogą złożyć rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.