Od 1 stycznia polkowicki magistrat planuje wprowadzenie dwóch dodatkowych kursów bezpłatnej linii 110 na trasie Polkowice-Lubin. To odpowiedź samorządu na liczne wnioski od mieszkańców.

Planowane są dwa dodatkowe połączenia w dni powszednie, oraz dwa w weekendy. W sumie to dwadzieścia osiem kursów tygodniowo. Dodatkowe bezpłatne połączenia powinny pomóc w rozwiązaniu dotychczasowych problemów polkowiczan w swobodnym dostaniu się do Lubina i z powrotem.

– Od pewnego czasu otrzymywaliśmy zgłoszenia i wnioski od mieszkańców, którzy skarżyli się na problemy z dotarciem w niektórych porach dnia do pracy czy do szkoły w Lubinie, a później powrotem do domu. Te uwagi pokrywały się z naszymi analizami które przeprowadzamy na bieżąco. Dlatego wypracowaliśmy projekt dodatkowych dwóch połączeń dziennie. Na podstawie wniosków mieszkańców do rozkładu jazdy dołączyły autobusy poranne i popołudniowe. Właśnie w tych godzinach najwięcej polkowiczan korzysta z bezpłatnej linii 110 – informuje Sebastian Sypko, zastępca burmistrza Polkowic do spraw gospodarczych.

W styczniowym rozkładzie jazdy pojawiły się więc dodatkowe autobusy odjeżdżające do Lubina w dni powszednie o godz. 7.16 i 14.31, a z Lubina do Polkowic o godz. 6.32 i 13.47. W weekendy mają one kursować odpowiednio o godz. 10.16 i 14.01 (do Lubina) oraz o godz. 9.42 i 13.27 (do Polkowic).

– Te dodatkowe kursy pojadą więc w najbardziej newralgicznych godzinach, kiedy obłożenie pasażerów jest największe. Dodatkowo te weekendowe połączenia poprawią w sposób zasadniczy możliwość dostania się do Lubina i z powrotem w soboty i niedziele, a więc w dni, w które przewoźnicy prywatni w zasadzie nie obsługiwali tej trasy – mówi burmistrz Sebastian Sypko.

To, jak sprawdzą się dodatkowe kursy, będzie przedmiotem dalszych analiz przeprowadzanych przez polkowicki Ratusz. Jeśli okaże się, że godziny kursowania dodatkowych połączeń będą jednak wymagały zmian, będzie można je skorygować od 1 lutego.

– Cały czas staramy się tak modelować siatkę tych połączeń, aby spełniała oczekiwania zarówno mieszkańców Polkowic pracujących czy uczących się w Lubinie, albo chcących tam zrobić weekendowe zakupy, ale także aby była dostosowana do rozkładów jazdy pociągów z dworca kolejowego w Lubinie i nie kolidowała z rozkładem jazdy przewoźników prywatnych. Jeśli na podstawie analiz okaże się, że będą potrzebna drobne zmiany, wprowadzimy je od lutego – zapewnia zastępca burmistrza Polkowic do spraw gospodarczych.

Środki na wprowadzenie dodatkowych, bezpłatnych połączeń na trasie Polkowice-Lubin, znalazły się w budżecie na przyszły rok, zaproponowanym przez burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. To, czy nowe, dodatkowe połączenia wejdą w życie od stycznia, zależeć będzie od tego, czy radni przyjmą budżet w tym kształcie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Projekt dodatkowych połączeń na bezpłatnej linii 110 otrzymał także dofinansowanie do stawki wozokilometra od wojewody dolnośląskiego w ramach subwencji pozyskanej przez Powiat Lubiński na wniosek Gminy Polkowice.