Od 20 do 26 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji, prawnicy oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce. Osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę.

22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W związku z tym co roku organizowana jest akcja pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku tydzień ten potrwa od 20 do 26 lutego br.

– Głównym celem obchodów jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz przyniesienie im skutecznej pomocy. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie obchodów w różnych lokalizacjach, w tym w jednostkach Policji – mówi st. sierż. Natalia Szymańska p.o. Oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce. Wszędzie tam osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę. Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach.

– Ponadto w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje “Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie” o numerze: 800 120 226, a na terenie Dolnego Śląska pomoc można uzyskać pod nr telefonu 47 871 37 72 w godzinach od 8:00 do 12:00 lub całodobowo w każdej dowolnej jednostce Policji – mówi st. sierż. Natalia Szymańska p.o. Oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. – W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 17. Informacji będą udzielać aktualnie dyżurujący policjanci – dodaje policjantka.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podobnie jak w latach ubiegłych, głogowscy policjanci włączą się do ogólnopolskiej kampanii.