Nie będzie przerw w dostawie wody. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy zachowaniu ciągłości produkcji i dostaw.  Wartość zadania to ponad 1,3 mln zł.  

W ramach zadania przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nielubi zostaną wykonane prace, które dostosują ten obiekt  do wymaganych przepisów prawa. Usunięte zostaną między innymi wewnętrzne ściany działowe, utworzony będzie nowy układ wnętrza obiektu. Dodatkowo wymienione zostanie pokrycie dachowe oraz ściany zewnętrzne i stolarka otworowa. W całym obiekcie planuje się naprawę posadzek oraz likwidację pomieszczeń kotłowni, komina oraz nieużytkowanego składu opału. Ponadto na terenie obiektu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne w celu obniżenia rachunków za zużycie energii elektrycznej. Wartość zadania to kwota ponad 1,3 mln zł.

– W układzie technologicznym nie będą prowadzone żadne prace, a wszelkie roboty będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości produkcji i dostaw wody do mieszkańców zaopatrywanych z SUW Nielubia – mówi Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn

Inwestycja współfinansowana ze środków finansowych pozyskanych przez Gminę z „Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład” oraz środków z budżetu Gminy.